โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

         

              โรงเรียนมีรถยนต์สำหรับโครงการอาหารกลางวัน ในปีพ.ศ. ๒๕๑๓ โดยอาจารย์วินัย เชื้อสกุล ได้ร่วมมือกับคณะครูไปจำหน่ายอาหารในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ปรากฏว่าขายได้กำไรดีจนสามารถนำเงินรายได้มาสมทบกับเงินโครงการอาหารกลางวัน            

กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลานี้คือ"การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป" ภายในบริเวณโรงเรียน งานนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนอย่างล้นหลาม

สีประจำโรงเรียนและเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน ท่านได้ให้สีประจำโรงเรียน คือ สีเทา - แสด โดยท่านให้ความหมายว่า

++ สีเทา  หมายถึง  เมฆสีเทาอันยิ่งใหญ่ที่จะให้ความชุ่มชื่นแก่คนทั่วไป 

                ++ สีแสด  หมายถึง  สีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครู

 

            นอกจากนั้นท่านยังได้เชิญชวนให้มีการแข่งขันประกวดแต่งเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนขึ้น โดยตั้งรางวัล

ไว้ถึง 50บาทผลปรากฏว่าเพลงมาร์ชมหาเมฆก็เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

 

                                เทาแสดแสงแรงกล้าปัญญาเอก                                       มหาเมฆอุ้มฝนสุชลหลั่ง

                                สู่เยาวชนมหาเมฆเสกพลัง                                               ชื่อโด่งดังเกียรติก้องกำจรขจาย

                                สอนดี เรียนดี มีน้ำใจ ไปทุกผู้                                          เลือดนักสู้เลิศกีฬากิเลสสลาย

                                มหาเมฆเป็นมิ่งขวัญเราหญิงชาย                                    ถึงตัวตายเทอดเทา – แสดเอย

 

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆรับเป็นเจ้าของสถานที่ซึ่งจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเรียนรู้เพื่อความรอบรู้"ซึ่งสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดยได้เชิญดร.ฮอตคิส(Dr.Hotchkis) ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแมคคิวารี่ประเทศออสเตรเลียมาเป็นวิทยากร ผลการประชุมอบรมครั้งนี้ ทำให้ครูอาจารย์ได้แนวคิดและความมั่นใจในการผลิตสื่อประเภทแบบฝึกและนำไปใชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแบบฝึกสะกดคำภาษาไทย ภาษาอังกฤษและปรับปรุงแบบฝึกคิดเลขเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่นาน

กิจกรรมหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของท่านอาทิเช่นการเล่านิทานประกอบท่าทาง โดยจัดนักเรียนเป็นทีม มีผู้เล่า 1 คน ผู้แสดงท่าทางประกอบการเล่า 2 - 3 คน ใช้เวลาเล่า 5- 7นาที
จบเรื่องการเล่านิทานประกอบท่าทางนี้โรงเรียนนำไปร่วมกิจกรรมงานวันประถมศึกษาแห่งชาติครั้งแรก
ใน พ.ศ.2525งานเปิดให้ผู้ปกครองเข้าชมการเรียนการสอนและนิทรรศการทางวิชาการ(OpenDay)ได้จัดเป็นครั้งแรกในปี2519และได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีในงานมีกิจกรรมหลักคือประชุมผู้ปกครองเป็นกลุ่มย่อยผู้ปกครองร่วมสอน จัดนิทรรศการ และร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมหารายได้พูดถึงการหาราย

ได้มีคนพูดว่าโรงเรียนทุ่งมหาเมฆหารายได้เก่งขายของเก่งมีอยู่หลายครั้งเช่น ร่วมทีมไปจัดจำหน่ายของใช้แล้ว(JumbleSale) ขายอาหารในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติบริเวณคุรุสภาวันที่25-27พฤศจิกายน2527นำทีมไปจัดจำหน่ายของใช้แล้ว(Jumble Sale)  ขายอาหารรับประทานได้เร็วในงานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา
ครั้งที่38-39ณสวนอัมพรวันที่9-13มกราคม 2528และวันที่11-15มกราคม2529โดยเฉพาะJumbleSale ในเวลานั้นยังไม่ค่อยเห็นทำกันแพร่หลายนักเพราะกิจกรรมนักเรียนก็ดีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
อื่นและเกี่ยวข้องกับชุมชนก็ดีได้เป็นที่รู้จักแกบุคคลภายนอกดังนั้นในการจัดงานOpenDay ครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มาขอถ่ายทำวีดีโอออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ต่อมาในปี2528กรมวิชาการได้มาขอถ่ายทำวีดีโอเรื่องการส่งเสริมการอ่านนำไปใช้ ในการอบรมและประชุมสัมมนา

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง  จะมีผู้ปกครองไม่น้อยกว่า80%ให้ความร่วมมือสม่ำเสมอตลอดมาดังนั้นในวันที่15สิงหาคม2525ท่านผู้อำนวยการ   อาจารย์สลวยโพธิ์ทองได้ริเริ่มตั้งคณะผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ   โดยเชิญพลอากาศตรีม.ร.ว.ทองก้อนศิลาทองใหญ่ มาเป็นประธานคณะผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับอนุมัติจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่23 มิถุนายน 2528
โดยมี ร.ต.อ.อิทธิพร ดำประภา (ยศในขณะนั้น) เป็นนายกสมาคมคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม2531
นายนคร เขมะกนก ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนที่2 ได้บริหารงานของสมาคมจนถึงปัจจุบันนี้
(พฤศจิกายน 2532)

ย้อนกลับ    ถัดไป