ทุก
   

 

 

 

 

โรงเรียนพระแม่มารีสาทร


         โรงเรียนพระแม่มารี ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 ผู้ก่อตั้งคือ บาทหลวงการ์โล เดลลาโตร์เร   บาทหลวงชาวอิตาลี

ตลอดหนทางแห่งความยากลำบากนี้ คุณพ่อได้เป็นกำลังสำคัญ  ทั้งคอยหนุนนำและเป็นกำลังใจ  พร้อมทั้งอุทิศ

คำภาวนา  จนฟ้าสีทองผ่องอำไพ  หลังเมฆหมอกและสายฝนปรากฏขึ้นมา โรงเรียนพระแม่มารี  ได้เริ่มขึ้นโดย 

มีจุดประสงค์ที่จะให้สมาชิกคณะธิดา  พระราชินี  มาเรียน  ผู้นิรมล  (ซิสเตอร์พระแม่มารี)  รับใช้พระศาสนจักร

ของพระเป็นเจ้า  โดยมีคติพจน์ที่ว่า "ภาวนาและทำงาน"   ภายใต้การนำของพระแม่มารี     สมาชิกของทุกคณะ

คนต้องไปกระทำหน้าที่   ในนามของคณะ   ในการอบรมเยาวชน    อันเป็นการสืบทอด   เจตรมย์ของบาทหลวง

การ์โล เดลลาโตร์เร ผู้ก่อตั้ง ให้คงอยู่ในสังคมไทยตราบนานเท่านาน

         เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2498 โรงเรียนพระแม่มารี ได้รับอนุมัติการก่อตั้ง  จากกระทรวงศึกษาธิการ จากวันนั้น

ถึงวันนี้ จากอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง ครู 6 คน และนักเรียน 255 คน สมาชิกคณะธิดาพระราชินีฯ  ในสมัยแรก

เริ่มทำงานทุกอย่าง    ด้วยความเสียสละ   เพื่อหาทุนทรัพย์มาปรับปรุงกิจการของโรงเรียน   มีการก่อสร้างอาคาร 

แม้จะเป็นอาคารไม้เก่าๆ เท่าที่สามารถเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน

                ต่อมา ปี 2506 โรงเรียนได้แยกเป็น   แผนกชาย - หญิง     โดยเริ่มกิจการของ    โรงเรียนพระแม่มารีชาย

เมื่อปี2528โดยคำแนะนำและความช่วยเหลือของฯพณฯพระคาร์ดินัลมีชัยกิจบุญชู ประมุขแห่งอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิกของคณะธิดาพระราชินีฯ อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรง โดยจัดทำแผนแม่บท
(Master Plan) ทั้งหมดเพื่อการจัดสร้างอย่างเหมาะสม

                       ต่อมาในปี2533ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร"เดลลาโตร์เรอนุสรณ์"ปรับปรุงโรงเรียนพระแม่มาร ในด้านต่างๆเพื่อเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งซึ่งนำมาเป็นปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า"ความรู้คู่คุณธรรมค้ำประกัน อนาคตไทย"เป็นไปได้จริงโดยได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรมฝึกระเบียบวินัยฯลฯนอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรม

ีเพื่อการเรียนการสอนวิชาการเช่น พิมพ์ดีด ComputerSound-Lab และยังมีกิจกรรมของวงโยธวาทิตทั้งในระดับประถมมัธยม  และมีสระว่ายน้ำ   สำหรับนักเรียน  และผู้ที่เป็นสมาชิก  เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี

                       โรงเรียนพระแม่มารี   เปิดสอนระดับ เนอสเซอรี่ อนุบาล-มัธยมปลาย(ทั้งชาย-หญิง) และมีนักเรียนประจำด้วย


ที่ตั้งโรงเรียน

                247 ซอย จันทน์ 27 ถนน จันทน์ ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120

 

                                                                                                                                                             ย้อนกลับ    ถัดไป